Uschi Cop, juni 2023

Fictieschrijver, dichter en curator

Uschi Cop is schrijver en literair curator. In 2014 verhuisde ze naar Brussel en werd ze verliefd op de stad. Een jaar later behaalde ze haar doctoraat in de taalpsychologie aan de UGent. Momenteel werkt ze als beleidsmedewerker voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Uschi’s proza is zintuiglijk en scherp en belicht thema’s zoals klimaatverandering, rouw, feminisme, cultuur, kunst en intimiteit.

Ze brengt regelmatig poëtische tekst op verschillende podia. Ze schreef reeds columns voor De Morgen en publiceert korte verhalen en poëzie in o.a. Kluger Hans, Ons Erfdeel, Editio Magazine en Deus Ex Machina, en op www.hyster-x.com en www.virusverhalen.nl. Ze voltooide recent het manuscript van haar eerste roman en schrijft momenteel aan een poëziecyclus.

Fotografie: © Oscar van Beest 2023

Wij werken samen met: